DISTRIBUCÓ DE AUDIO I VIDEO EN FULLHDMI I 3D

Àudio / Vídeo

HABITATGE UNIFAMILIAR - DISTRIBUCÓ DE AUDIO I VIDEO EN FULLHDMI I 3D

Objectiu

Integrar sota un únic control els sistemes de reproducció i de distribució  de les diferents fonts audiovisuals  en una vivenda unifamiliar. Creem  zones independents que poden gaudir de tota la informació multimèdia disponible a la vivenda. Unifiquem sistemes de control sota una única visualització. 

Beneficis

Simplificar els accessos a les diferents fonts i continguts audiovisuals. Facilitem el control utilitzant criteris de senzillesa i fiabilitat Resulta;Facilitat i funcionalitat a l’hora de gestionar continguts multimèdia. Senzillesa a l’hora d’explorar les diferents possibilitats dels sistema nultiroom incloent altres sistemes com poden ser pantalles, tancaments , il·luminació i clima.  

0