INTEGRACIÓ DELS DIFERENTS SISTEMES EN UN EDIFICI D’OFICINES I PLANTA DE FABRICACIÓ

Control

INTEGRACIÓ DELS DIFERENTS SISTEMES EN UN EDIFICI D’OFICINES I PLANTA DE FABRICACIÓ 

Objectiu

Integrar els diferents sistemes  dintre de un única eina de control. Controlar la il·luminació els tancaments  i els accessos, les renovacions d’aire  el clima i l’ACS, així com sistemes específics. Gestionar la distribució de àudio i vídeo. Destacar el control de sales específiques com el showroom i  l’auditori.   

Beneficis

Reducció al màxim del consum de les diferents fonts energètiques, gas i electricitat  dotant al sistema de una certa intel·ligència, per tal que en cada moment adequà  les instal·lacions a les necessitat s del sistema. Adapten les instal·lacions als canvis de horaris, ocupacions o necessitats de fabricació.   

Resultats:

Disposem de un sistema autosuficient i  que disposa de un sistema de gestió i control molt senzill. Assegurem el màxim confort amb la mínima despesa energètica.Integració total dels diferents sistemes, incloent la seguretat i videovigilància.  

0