FORN SANT DANIEL

Estudis Bàsics Tarifaris

FORN DE SANT DANIEL

Objectiu

Millora contractual elèctrica de tots els subministres (fleques i obradors)  

Resultat

Estalvi amb noves comercialitzadores negociades per SGX:Reducció del factor de potència (bateries de condensadors)Ajust de la potència elèctrica contractada òptima i realització dels tràmits Cerca d’errors en facturació:Estalvi global: 25%

0